ابعاد قیام ولی امر عج

ابعاد قیام ولی امر عج

.

این قیام جهان‌شمول رایگان نیست
که خداوند آن فرد اصلی را که رهبر و پیشوای این انقلاب جهانی است،
از غیب به ظهور بیاورد
و ابزار او همه مردگانی هستند که آن‌ها را زنده کند،
خیر.
آن قیادت و رهبری اصلی زنده است
و حضور پیدا می‌کند
و ابزار این رهبری جهانی در کل این مراحل دارای دو بُعد است.
۴۵ نفر دو بُعدی است و ۳۱۳ نفر دو بُعدی است،
بعد ده هزار نفر دو بُعدی است، بیشتر هم باز دو بُعدی است.
تعدادی از این ۴۵ نفر
از اخلص مخلصین «مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضاً» در کل ادوار تکلیف هستند
که مرده‌اند یا مقتول فی سبیل الله هستند، إحیاء می‌شوند،
عده‌ای هم از کسانی هستند که در همان زمان زنده هستند.
انشالله که ما هم باشیم …
بعد در مکه منضم می‌شوند،
هنوز ظهور نیست، آغاز است،
ندای آغازین ظهور ولیّ امر (عج) است.
بعد از اینکه این ۴۵ نفر دور حضرت قرار گرفتند،
عدد به ۳۱۳ نفر تکمیل می‌شود،
شاید بیش از پنجاه روایت بدون اختلاف است،
از مسلّمات که عدد اصحاب بدر هستند.
حالا قیام می‌فرماید؟ خیر.
باز روایاتی است که
«فَإِذَا كَمَلَ لَهُ الْعَقْدُ وَ هُوَ عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ خَرَجَ بِإِذْنِ اللَّهِ» (كمال الدین و تمام النعمة، ج‏ ۲، ص ۳۷۸)
به ده هزار نفر خواهد رسید، تدافعی است،
۴۵ نفر، اضافه تا ۳۱۳ نفر، اضافه تا ده هزار نفر.