گزیده سخن

شهریور ۷, ۱۳۹۷
علی نسخه دوم پیامبر

علی نسخه دوم پیامبر

امیرالمومنین علی نسخه دوم پیامبر است از هر نظر،رسول الله (ص) در بعضی از کلماتشون اینطور فرمودند: "أنت منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی"
مرداد ۲۶, ۱۳۹۷
ابزار دولت مهدی (عج)

ابزار دولت مهدی (عج)

ابزار دولت مهدی (عج) چه کسانی هستند؟ باید به او شباهت داشته باشند یا نه؟ در راه او باشند؟ چه مرده‌اند یا کشته شدند رجعت می‌یابند و یا زنده هستند
مرداد ۱۵, ۱۳۹۷
معرفت و عبادت خدا

معرفت و عبادت خدا

اصل حیات ما، غایت اصلیه آن معرفت و عبادت خدا است. سایر معرفت‌هایی را که از نظر اداره امور مادیه ما لازم داریم، این‌ها ضمنیه هستند، در حاشیه هستند.
مرداد ۲, ۱۳۹۷
قرآن خواندنی است

قرآن خواندنی است

قرآن خواندنی است، خوب هر نوشته‌ای خواندنی است. هر گفته‌ای خواندنی است. پس چرا لفظِ قرآن اختصاصِ به این کتاب اخیرِ وحیانی یافته است؟
تیر ۲۹, ۱۳۹۷
فرماندهان آخرالزمان

فرماندهان آخرالزمان

تمام انبیاء و تمام ائمه زیر پوشش و در پرتو حکومت آن حضرت هر کدام دارای منصبی در حد خود هستند. منصب در حد خود این‌طور نیست که آن شخصِ لایق‌تر پایین باشد و کسی که لیاقت او کمتر است بالا باشد، خیر، تماماً بر حسب دستور وحی و قرارداد رسول‌الله (ص) است.
تیر ۲۸, ۱۳۹۷

ابعاد قیام ولی امر عج

این قیام جهان‌شمول رایگان نیست که خداوند آن فرد اصلی را که رهبر و پیشوای این انقلاب جهانی است، از غیب به ظهور بیاورد و ابزار او همه مردگانی هستند که آن‌ها را زنده کند، خیر.
تیر ۱۹, ۱۳۹۷

شرط فهم قرآن

انسان باید نور شود تا نور را نورانی ببیند. مادامی که در ظلمات افهام، ظلمات فطرت ها، ظلمات عقل ها، ظلمات علم ها، ظلمات فتواها، ظلمات تقلیدها، ظلمات که می گویدها و چه می گویدها، مادامی که در این ظلمات هستیم غیر ممکن است.
تیر ۱۳, ۱۳۹۷

چرا قرآن موضوعی تالیف نشده است؟

چرا قرآن موضوعی تألیف نشده؟ حساب دارد. اگر قرآن موضوعی تألیف می شد، کتاب وحیانی تبعیضی (متنوع) نبود چون کسانی که مراجعه به قرآن می کنند اگر به یک صفحه مراجعه کنند مثلا فقط الله، خوب بقیه چی؟ و اما اگر به یک صفحه دو صفحه کمتر یا بیشتر مراجعه کنند باید کل قرآن با الفاظ گوناگون در آن باشد تا بهره ای از کلّ شریعت قرآن بگیرند. بهره گرفتن از کل شریعت قرآن جز با این آیات تسلسلی امکان پذیر نیست.
تیر ۸, ۱۳۹۷

رجعت بالاستدعاء

ما نه از انبیاء هستیم، نه از 45 نفر، ممکن است بعضی باشیم، نه از 313 نفر، ممکن است بعضی باشیم، نه از ده هزار نفر، ممکن است بعضی باشیم. اما اگر خارج از تمام این جمع ها بودیم ما رجعت بالاستدعاء داریم.
تیر ۵, ۱۳۹۷

وحیانیت قرآن

هم مفرداتِ سُوَر و آیاتِ قرآنی؛ وحیانی است و هم جمعش. جمع را عمر نکرده، عثمان نکرده، ابوبکر نکرده، علی(ع) نکرده، محمد(ص) نکرده. پیغمبر اگر این قرآن را تحویل داده هم مفرداتش وحیانی است، و هم جمعش وحیانی است
خرداد ۲۹, ۱۳۹۷

مثل آب در زندگی

قرآن کتابی است که مثل آب در همه حالات زندگی لازم است، میوه لازم نیست، فرش أعیانی است؛ ولیکن آب، نفَس در تمام احوال زندگی لازم است. قرآن هم «انزل من السماء ماءاً فسالت أودیة ...» این آبِ حیات‌بخشِ فطرت‌ها و عقل‌ها و روح‌ها و فکرها و تدبرها و ترتیل‌ها و تذکرها و همه‌ی جهاتِ روح و روحانی انسان است.
خرداد ۲۳, ۱۳۹۷

بی‌نیازی از قرآن

کل مسلمان‌ها از عوام، خواص، حجج، آیت الله، همه باید به قرآن تمسک کنند. احدی حتی رسول الله از قرآن مستغنی نیست. رسول الله مِنهای قرآن، ثِقل اصغر است. قرآن مِنهای رسول الله ثِقل اکبر است. رسول الله با قرآن مجمع الثِّقلَین است.