گزیده سخن

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

آیا لیله القدر استدامه دارد؟

آیا لیلة القدر استدامه دارد؟ استدامه دارد. استدامه لیلة القدر «تنزّل»، بر چه کسانی؟ بر معصومین. معصومین بُعد اوّل رسول الله است که بر پیغمبر اکرم تنزّل ملائکه است «مِّن كُلِّ أَمْرٍ»، کلّ امر چیست؟ کلّ امر نسبت به پیغمبر هم قرآن است، هم کلّ امر.  از کلّ امر مهم‌ترین کلّ امر قرآن است دیگر.
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

شب قدر کدام است؟

چرا بین 19 و 21 و 23 تردّد شده؟ با اینکه یک شب است یا 19 است یا 21 یا 23، این را باید بحث کنیم. بنابراین مطلب اوّل که عرض میکنیم لیلة القدر مکّه، لیلة القدر است نسبت به کلّ جهان تکلیف. اگر سه شب بر مبنای افق مکّه در کلّ جهان تکلیف لیله قدر گرفته شود، حتماً لیله قدر دریافت شده است. حالا چرا مردّد است؟
خرداد ۱۶, ۱۳۹۷

ابعاد افق لیله القدر

آیا افق لیلة القدر در بُعد اوّل و در ابعاد دیگر کدام است؟ چون لیلة القدر یک شب است، پس افق لیلة القدر مکّه مکرّمه است به چند حساب: اوّلاً امّ القری است، ثانیاً دقّت و ریزبینی و باریک بینی که در رؤیت ماه میشود مکّه مکرّمه است.
خرداد ۱۶, ۱۳۹۷

لیله القدر یکی است

لیلة القدر یکی است، حال که لیلة القدر یکی است، در جای دیگر چیست؟ حداقل یک روز، حدّ متوسط دو روز، حدّ بالاتر سه روز. افقها در کره ارض ما فرق میکنند. در جای دیگر ممکن است بیشتر باشد یا کمتر باشد. ولکن آیا افقی که مثلاً یک روز فرق میکند یا دو روز فرق میکند یا سه روز فرق میکند، لیله قدرش کدام است؟ آیا لیله قدر هر جایی به حساب خودش است؟
خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

تنزل الملائکه والروح

«تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ» هم «أَنزَلْنَاهُ» هم «تَنَزَّلُ» نسبت به پیغمبر دو بُعدی است، ولی نسبت به ائمّه یک بعدی است. چون نزول ملائکه و روح نزول به قرآن نیست، چون منزل وحی نیستند و وحی به آنها نازل نمیشود. نزول کلّ امر است، منتها به وحی نیست، به الهام است. ولکن بر پیغمبر بزرگوار هم نزول قرآن است، هم نزول کلّ امر.
خرداد ۱۴, ۱۳۹۷

افق لیله القدر

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» آیا مکان و افق نزول قرآن در کدام لیله قدر بوده، چه افقی بوده؟ افق مکّه بوده، چون پیغمبر خودش در مکّه بوده، آیا در مکّه بوده، به افق جای دیگر نازل میشود؟ نخیر، به افق مکّه که محور آفاق است، در لیله قدر به حساب افق مکّه بر پیغمبر نازل شده است.
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

قلب محمّدی (ص) لیله القدر است

لیله قدر دارای مراتبی است. یک لیله قدر شب در مقابل روز است، یک لیله قدر لیلۀ قلب محمّدی، اوّلین منزل قرآن در بُعد نخستینِ نزولش قلب رسول الله (ص) است که این قلب ظرف است و خدا فرستنده است و واسطه که نداشت، بدون واسطه که وحی بی‌حجاب و وحی بدون هیچ حجابی، فقط خدا بر قلب پیغمبر نازل کرد، بدون هیچ حجابی مگر یک حجاب، آن حجاب چیست؟ حجاب ذات، حجاب ذات حقّ.
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

قرآن «هو» مطلق است

قرآن «هو» مطلق است و سایر وحی ها «هو» مطلق نیستند. سایر وحی ها محدودند، محدود به زمانها، انسانها و مکلّفین خاصّ اند، در زمان خاصّ، ولیکن «هو» قرآن «هو» مطلق ربّانی است در بُعد امکان نزول که بُعد از آن امکان ندارد نازل بشود.
خرداد ۸, ۱۳۹۷

و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا

وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللَّـهِ، روی این مبنا اعتصام به حبل الله یعنی خود را و دیگران را نگه‌داشتن از جهل‌ها، خطاها، نادانی‌ها، ناروایی‌ها، خلافِ وحیِ معصومانه‌ها. یعنی افکاری، علومی، نظراتی، افعالی، نفی و اثباتی که ما داریم، چون مخلوط است از صحیح و ناصحیح، باید بر مبنای اعتصامِ به حبل الله، صحیح را صحیح‌تر کنیم و ناصحیح را بگذاریم کنار.
خرداد ۴, ۱۳۹۷

ورتل القرآن ترتیلاً

قرآن برای قالب‌ها نیست، برای گوش نیست، برای زبان نیست، برای نوشتن نیست. این نوشتن برای دیدن است. این خواندن برای گوش کردن است. خواندن و گوش کردن برای فهمیدن است. فهمیدن برای تفکر کردن و تعقل کردن است. و بعداً به مرحله صدر، صدر انسان و سینه روح را منشرح کردن است. و بعداً در قلب وارد شدن است. و مرحله عالی‌تر این است که قلب ما فؤاد گردد.
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

معصومیت و برتری قرآن

قرآن معصوم است، شکی نیست. در بُعد لغات، در بُعد صَرف، نحو، بلاغت، فصاحت، جمله‌بندی، پرورش دادن مفاهیم تاریخی که قرآن به الفاظ وحیانی آورده، در کلّ ابعاد: ظاهرش، باطنش، ترتیبش، منطقش، فلسفه‌اش، عرفانش، ادب لفظی‌اش، ادب معنایی‌اش، در تمام، فوقِ کلّ مراحل اعجاز است.
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷

دقت و تدبر در قرآن کریم

قرآن را باید مطالعه کرد، دقت کرد، تدبر کرد، با ابزارهای معصومانه برونی و درونی با پیوند ابزارهای مطلقه معصومه درونی مانند فطرت پاک، عقل کلی و نظر و دقت کامل و همچنین ابزارهای برونیِ درون قرآنی باید به گونه ای معصومانه در آیات قرآن تدبر کرد.