حکومت اسلامی و غدیر

حکومت اسلامی و غدیر

حکومت اسلامی و غدیر

حکومت اسلامی و غدیر

.

حکومت اسلامی و غدیر

 

پیغمبر اکرم (ص) در روز غدیر خم شخص را بجای خود معین نکرده.

صحبت شخص نیست.

در روز غدیر خم حکومت اسلامی را پابرجا کرده است

بصورت کلی الی یوم القیامه.

خوب فرد اولش علی است، دوم حسن، سوم حسین، چهارم زین العابدین تا حضرت ولی عصر (ص)

پیغمبر روز غدیر خم همه کار کرد.

خودش را ثابت کرد،

علی‌اش را ، حسن‌اش را ، حسین‌اش را، ائمه را،

حکومت اسلامی را که از آن وقتی که در غار حرا بر پیغمبر وحی نازل شد

از آن وقت صاحب مسند و صاحب ریاست

و صاحب قیادت و صاحب سیاست اسلامی عالمی شد

این مطلب را خواست به مسلمانان بفهماند

که شخص من اگر مردم، حکومت اسلامی نمی‌میرد

حکومت اسلامی برقرار است.

اسلام نیامد که به شخص من مستقر باشد.

من که مردم رسالت بمیرد.

خیر

این رسالت باید کسانی بعد از رسول الله (ص) این رسالت را حمل کنند

کسانی که این رسالت را بعد از وفات رسول الله حمل می‌کنند، مانند آن حضرت‌اند،

همه علم آن حضرت، همه عصمت آن حضرت،

همه تقوای آن حضرت، همه ی نورانیت آن حضرت به آن‌ها منتقل می‌شود الی الوحی

این‌ها بیشتر از ۱۳ نفر نیستند. ۱۲ نفر اصل و یک نفر هم که تابع آن‌ها است.

دوازده نفر امام و حضرت صدیقه طاهره (س) که امام نیستند ولی در عصمت همین‌جورند.