پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

دقت و تدبر در قرآن کریم

.

 

 

قرآن را باید مطالعه کرد، دقت کرد، تدبر کرد، با ابزارهای معصومانه برونی و درونی با پیوند ابزارهای مطلقه معصومه درونی مانند فطرت پاک، عقل کلی و نظر و دقت کامل و همچنین ابزارهای برونیِ درون قرآنی باید به گونه‌ای معصومانه در آیات قرآن تدبر کرد.
همین قدر خواندن قرآن و نفهمیدن، خواندن و دقت نکردن، که احیانا «رُبّ تال القرآن والقرآنُ یَلعنه» کسی که قرآن را بخواند و نفهمد، یا بفهمد و معتقد نشود، یا بفهمد و معتقد شود و عمل نکند، قرآن در هر سه بُعد او را لعنت می‌کند. قرآن برای خواندن، و شنیدن، و نگاه کردن فقط نیست. این عبارات، این الفاظ، این سُوَر، این آیات، با این ترتیبِ تسلسلی، و با ترتبیب موضوعی که بحث می‌کنیم، این‌ها برای تفهم است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید