قرآن خواندنی است

قرآن خواندنی است

قرآن خواندنی است

.

 

قرآن خواندنی است

قرآن مصدر است به معنای خواندنی، خوب هر نوشته‌ای خواندنی است. هر گفته‌ای خواندنی است. هر مرئی که لفظ باشد؛ خواندنی است. پس چرا لفظِ قرآن اختصاصِ به این کتاب اخیرِ وحیانی یافته است؟

علت این است که خواندنی‌ها دارای درجات‌اند. بعضی خواندنی‌ها برای بعضی از مردمان، بعضی از احوال، بعضی از حاجات، بعضی از زمان‌ها است. حتی خواندنی‌های وحیانی. وحیِ صحُف نوح برای زمانِ رسالت نوح(علیه السلام) است؛ و وحیِ کتاب‌های وحیانیِ دیگر قبل از قرآن؛ برای زمان‌های محدود و معدود است. اما وحیِ قرآن، خواندنی از برای کلّ مکلفان است در طول زمان و عرض زمین.