پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

قلب محمّدی (ص) لیلة القدر است

.

 

 

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» کدام است؟

لیله قدر چند لیل است: یک لیل جسمانی است و یک لیل معرفتی است.

لیل جسمانی شب قدر است.

شب قدر هم یکی است، لیلتین نیست،

لیالی نیست، لیلة القدر.

ولکن مهم‌تر از لیله قدر که خاموش است، تاریک است مگر برای خدا،

لیله قدر قلب محمّدی (ص) است.

قلب محمّدی (ص) لیلة القدر است.

لیلة القدر اصلی چون بر قلب نازل شد، بر قلب نازل شد در معراج.

در معراج که پا گذاشت بر فرق کلّ جهان حتّی با جسم

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ»

پس لیله قدر دارای مراتبی است.

یک لیله قدر شب در مقابل روز است،

یک لیله قدر لیلۀ قلب محمّدی،

اوّلین منزل قرآن در بُعد نخستینِ نزولش قلب رسول الله (ص) است

که این قلب ظرف است و خدا فرستنده است و واسطه که نداشت،

بدون واسطه که وحی بی‌حجاب و وحی بدون هیچ حجابی،

فقط خدا بر قلب پیغمبر نازل کرد،

بدون هیچ حجابی مگر یک حجاب، آن حجاب چیست؟ حجاب ذات،

حجاب ذات حقّ.

ذات حقّ حجابی است که قابل برطرف شدن نیست.

«فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»،

«لیس بینه و بینه أحد»

از نظر معرفتی بین پیغمبر و خدا هیچ کس اصلاً نبود،

فقط خودش بود.

«أَوْ أَدْنَى» خودش هم از بین رفت،

خودش را هم فراموش کرد.

از آن دیدن که غفلت حاصلش بود                دلش در چشم و چشمش در دلش بود

دیدگاه‌ خود را بنویسید