گزارش: بشارات عهدین در سرای اهل قلم

گزارش: بشارات عهدین در سرای اهل قلم

نشست بشارات عهدین با حضور جمعی از اساتید ادیان الهی و فرهیختگان برجسته، در سرای اهل قلم برگزار شد.

دکتر عبدالرحیم گواهی استاد دانشگاه و عضو شورای سیاستگذاری ادیان، این اثر را بی‌نظیر خواند و گفت: تالیف کتاب بشارات عهدین در شصت سال پیش به همت آیت‌الله العظمی صادقی تهرانی کاری بی‌نظیر است و ضرورت نگارش آن در رشته دین‌شناسی تطبیقی در حوزه ادیان ابراهیمی بسیار حس می‌شد. تاکنون کتابی را که از جنبه‌های عمق و وسعت به این حوزه پرداخته شده باشد، جز بشارات عهدین ندیده‌ام. این نوشتار از زمره کتاب‌هایی است که می‌توان هر بخش آن را موضوع رساله دکترای دانشجویان قرار داد.