پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۷۳۳

اگر انسان مالى يا حقى را غصب كند، بايستى زيان‌‌هايى را كه در طول مدت غصب برطرف مقابل وارد شده است جبران نمايد، و اگر مال مورد غصب استفاده‌‌ى مشروعى داشت هم‌‌چون اصل مال در اختصاص صاحب مال است، و اگر مالى و يا شخصى در تصرف چند نفر مورد غصب است، چنان‌‌كه هر كدام به‌‌طور مستقل مورد غصب را در اختيار دارند، برعهده‌‌ى هر يك ـ على‌‌البدل ـ نيز ضمانت تمامى آن مال ثابت است، و اگر به‌‌طور مشترك و نه مستقل مورد غصب در اختيارشان هست اين‌‌جا هر يك در بخشى از مورد غصب كه به‌‌طور مشاع يا معين در اختيار دارند ضامن مى‌‌باشند.

مسئله ۷۳۴

اگر چيزى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه قيمتش كم‌‌تر شود بايستى به‌‌حالت اوليه‌‌اش برگرداند، و در صورت عدم امكان بايد تفاوت قيمت را به‌‌صاحبش بپردازد و اگر تغييرى داده كه قيمتش را تغيير نداده فقط حق دارد از غاصب مطالبه كند كه به‌‌حالت اوليه‌‌اش برگرداند گرچه مستلزم مخارجى هم باشد كه تماما برعهده غاصب است، و اگر در اثر تغيير مورد غصب قيمتش زياد شده اين‌‌جا هم حق دارد از غاصب مطالبه كند كه به‌‌حالت اولش برگرداند مگر آن‌‌كه اين مطالبه سفيهانه باشد كه با همان حالت از او تحويل بگيرد.