مسئله ۱۲۵

جبيره چيزى است كه روى زخم مى گذارند اعم از دوا، پارچه و مانند آن ها كه در صورت امكان روى آن را براى وضو يا غسل بايد شست و در مسح كردن مسح كرد، و اگر شستن آن زيان آور و يا خيلى دشوار است كافى است فقط به نيّت وضو دست تر روى …

مسئله ۱۲۵ ادامه »