پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

وضو

مسئله ۹۸

اگر آب تنها به‌‌دست كسى است كه آن را مجانا ولى با منت به‌‌شما مى‌‌دهد، اين‌‌جا وضو با اين آب مجانى واجب نيست بلكه حرام هم هست كه پذيرش ذلت به‌‌هرحال حرام است، زيرا به‌‌دست آوردن چنين آب مجانى با منت از موارد يافتن شرعى آب نيست و برخلاف عزّت مؤمن است چنان‌‌كه خداى تعالى …

مسئله ۹۸ ادامه »

مسئله ۹۷

اگر به‌‌احتمال و چه بهتر به‌‌يقين، آب در فاصله‌‌اى وجود دارد چه فاصله‌‌ى زياد يا كم، كه بدون عسر و حرج مى‌‌تواند دسترسى به‌‌آن پيدا كند، واجب است وضو بگيرد، چه فاصله يك يا دو تير و يا صد تير باشد و يا بيشتر، زيرا تنها نيافتن آب در تمامى وقت مقرر زمينه‌‌ى تيمم است …

مسئله ۹۷ ادامه »

مسئله ۹۶

اگر فعلاً آبى كه بتواند با آن وضو بگيرد ندارد، ولى برف يا يخ كه آب كردن يا آب شدنش نيازمند به‌‌گذشت زمانى است كه از وقت مقرر نماز نمى‌‌گذرد، واجب است صبر كند تا نمازش را با وضو بخواند، و تيمم در صورتى است كه «لَمْ تَجِدُوا ماءً» يعنى در تمامى وقت ـ يا …

مسئله ۹۶ ادامه »

مسئله ۹۵

اگر پيش از وقت با وضو است و مى‌‌داند پس از وقت وضو برايش ميسر نيست، يا چون بيمار خواهد بود، و يا هر مانع ديگرى كه وضو را حرام و يا ناممكن مى‌‌كند پيش مى‌‌آيد، در اين صورت‌‌ها باطل كردن اين وضو حرام است مگر آن‌‌كه نگهداريش حرج و يا عسرآور باشد.