پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

نجاسات

مسئله ۶۷

كف پا يا عصا و يا لاستيك ماشين يا دوچرخه و بالاخره هر وسيله ى سوارى يا پياده كه با ماليدن يا راه رفتن به روى زمين عين نجاستش برطرف گردد، پاك مى شود و در اين حكم فقط پاك بودن زمين شرط است و ديگر هيچ، كه اگر اسفالت يا آجر و مانند آن …

مسئله ۶۷ ادامه »

مسئله ۶۶

زمين نجس يا متنجسى كه مرطوب است و يا هر چيزى كه پا برجاست مانند ساختمان و درخت و درب گرچه قابل جدا كردن است، اگر با تابش خورشيد- چه بى واسطه و يا با واسطه- خشك گردد، گرچه باد يا حرارت هوا هم به آن كمك كند، مادامى كه در عرف مردم اين خشك …

مسئله ۶۶ ادامه »

مسئله ۶۵

دگرگون شدن نجاست به چيزى پاك، هم چون خون كه در بدن حيوان تبديل به گوشت شود و يا تبديل به غير خون شود، كه از خون بودن خارج گردد، مانند اين كه بسوزد و خاكستر گردد، يا در اثر مرور زمان تبديل به خاك شود، و يا مثل مردارى كه در نمك زار افتاده …

مسئله ۶۵ ادامه »

مسئله ۶۴

 به همين اندازه كه آب عين نجاست را از بين ببرد براى حكم به پاكى مكان نجاست كافى است، مگر ظرف آبى را كه سگ يا خوك ليسيده باشند كه اين ظرف نخست بايد با خاك پاك ماليده شود و سپس به همين گونه بشويند .