پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مردار

مسئله ۵۲

گوشت و چرمى كه در بازار مسلمين فروخته مى شود پاك است، و چرم وارداتى از كشورهاى غير اسلامى در صورتى نجس است كه معلوم باشد ذبيحه ى كفّارى بوده كه بدون شرائط شرعى آن را ذبح كرده اند. و در صورت شك محكوم به طهارت است و نماز خواندن با آن نيز جايز مى …

مسئله ۵۲ ادامه »

مسئله ۵۱

مردار» نجس، تنها حيوانى نيست كه به خودى خود مرده باشد، بلكه حيواناتى هم كه با ميزان شرعى ذبح نشده باشند محكوم به حكم مردارند، اجزايى هم كه داراى روح حيوانى هستند چنان چه از حيوان زنده جدا گردند همين حكم را دارند. امّا اجزاى كوچكى مانند پوست لب يا دهان يا بعضى اعضاى ديگر …

مسئله ۵۱ ادامه »

مسئله ۵۰

مردار و به اصطلاح «ميته» ى حيوانى كه خون جهنده دارد تمامى اجزاى حيوانيش كه روح حيوانى دارند نجس است، و مثلًا استخوان كه حتى از گوشت هم روح حيوانى قوى تر و حساس ترى دارد، كه در صورت شكستگى و يا هر صدمه ى ديگر دردش از زخم و پارگى گوشت خيلى يشتر است، …

مسئله ۵۰ ادامه »