مسئله ۱۰۱۴

مسئله ۱۰۱۴

اگر كسى محلى را عادلانه اجاره كرد و اجازه گرفت كه به‌‌ديگرى نيزبتواند اجاره دهد در صورتى كه اين محل سرقفلى پيدا كرد، مستأجر اول حق دارد اين سرقفلى را از مستأجر بعدى بگيرد.