مسئله ۱۰۱۵

مسئله ۱۰۱۵

مالك حق دارد در آغاز اجاره، سرقفلى عادلانه‌‌اى از مستأجر بگيرد، و مى‌‌تواند با مستأجر شرط كند كه به‌‌هنگام تخليه و يا تمام شدن اجاره‌‌اش مازاد اين سرقفلى را عادلانه تقسيم كنند، مگر اين‌‌كه اين مازاد تنها مربوط به‌‌عمل‌‌كرد خود مستأجر باشد كه در اين صورت، سرقفلى كلاً مال مستأجر است.