مسئله ۱۰۱۸

مسئله ۱۰۱۸

آمادگى كامل در برابر تمامى نيروهاى دشمن بر مسلمانان واجب است چه از نظر عقيدتى و چه از نظر زندگى مادى و سياسى، تا هيچ‌‌گاه قدرت‌‌هاى ضد اسلامى بر مسلمانان مسلط نشوند، و اگر قدرت‌‌هاى داخلى يا خارجى به‌‌نام اسلام كارهايى ضد اسلامى انجام دهند بر شرعمداران واجب است كه اسلام اصيل قرآنى را به‌‌گونه‌‌اى روشن بيان‌‌گر باشند، تا حربه‌‌ى آنان به‌‌خودشان برگردد.