مسئله ۱۰۲۳

مسئله ۱۰۲۳

استماع صداى زن نامحرم تنها در صورتى حرام است كه شنونده تحريك شود و اين تحريك فقط در صداى طناز و دلرباى بعضى از زنان نسبت به‌‌مردان است، ولى احيانا شنيدن صداى زن نامحرم مستحب يا واجب است مانند خطبه‌‌ى حضرت زهرا عليهاالسلام و دخترانش حضرت زينب و سكينه و ام كلثوم و ديگر زنان شايسته‌‌اى كه در مواقع حساس به‌‌دفاع از حريم اسلام و قران برخاسته و با بيانات متين و شيواى خود به‌‌پاسدارى از اساس اسلام اقدامى خداپسندانه نموده‌‌اند.