مسئله ۱۰۳۹

مسئله ۱۰۳۹

هنر، در صورتى اسلامى است كه با موازين شرعى سازگار باشد. بنابراين ساختن گنبد، مناره، كاشى‌‌كارى، طلاكارى و مانند اين‌‌ها هرگز نه تنها دستور وجوب يا استحباب ندارد، بلكه رواياتى در مورد منع نيز به‌‌ما رسيده است ولى در تقدّم بين اهم و مهم هميشه اهم را بايد مقدم داشت، و اكنون كه مشاهده مى‌‌كنيم عده‌‌ى زيادى از جوانان آماده ازدواج ـ به‌‌خصوص ازدواج ضرورى و واجب ـ در تنگدستى و فقر به‌‌سر مى‌‌برند و چه بسا معطّلى آنان پى‌‌آمدهاى ناهنجارى را هم دربردارد، نه تنها موارد نام‌‌برده جايز نيست بلكه اين موارد و مواردى ديگر مانند حج‌‌ها و ساير زيارت‌‌هاى استحبابى، وقف‌‌ها نذرها و مهمانى‌‌هاى بى‌‌جا و امثال اين‌‌ها نيز مورد اشكال است، و اموالى هم كه به‌‌مصرف مستحبات و حتى برخى از واجبات مى‌‌رسد، واجب است به‌‌مصرف كارهاى مهم‌‌تر و واجب‌‌تر برسد، و در خبر است هنگامى‌‌كه حضرت ولى امر «عَجَّلَ اللّه‌‌ تَعالى فَرَجَه»تشريف مى‌‌آورند، اين‌‌گونه اسراف‌‌ها و زياده‌‌روى‌‌ها را برطرف مى‌‌سازند و بسيارى از كارهايى را كه به‌‌نام شعائر اسلامى جا زده شده از ميان برمى‌‌دارند. ان‌‌شاءاللّه‌‌، اللهم عجل فرجه‌‌الشريف.