پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۰۵

در وضوى ترتيبى اگر بعضى از اعضاى شستنى وضو متنجس بوده و پس از وضو شك كند كه آن را تطهير كرده يا نه، در صورتى كه هنگام وضو به نجاست و طهارت ان توجه داشته وضويش صحيح است. وگرنه بايد وضو را تجديد كند. ولى در وضوى ارتماسى در هر صورت وضويش صحيح است، زيرا داخل كردن صورت و دستها در آب باعث طهارت آن ها مى گردد. اما محل مسح سر يا پا حتماً بايد قبلًا تطهير و در حدّ توان تنظيف شود وگرنه وضو باطل است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید