پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۰۹

كارهاى وضو را خود مكلف بايستى انجام دهد. در صورتى مى تواند از ديگرى كمك بگيرد، و يا تمامى اعمال وضويش را ديگرى برايش انجام دهد، كه خودش نتواند آن را انجام دهد، كه در اين گونه موارد مكلف نيت مى كند و هر اندازه اى كه خودش مى تواند انجام مى دهد، و بقيه را ديگرى بايد برايش انجام دهد، و بايستى براى مسح سر و پاهايش در صورت امكان بدون عسر و حرج از دست هاى خود مكلف استفاده شود. البته در غير ضرورت هم صِرف آب بر دست ريختن براى انجام وضو مانعى ندارد و هم چنين اگر ديگرى آب بر اعضاى وضو بريزد و او خودش نيت و عمل وضو را انجام دهد، صحيح است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید