پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۱۴

برمبناى «لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (سوره ى اسرى، آيه ى 36) كه پيروى از غير علم را حرام فرموده، و نيز قاعده ى استصحاب كه «لا تَنْقُض الْيَقينَ بِالْشَّكِّ أبَداً» كه يقين را هيچ گاه نبايد به وسيله ى شك نقض كرد، و اين هم از مانند آيه ى فوق سرچشمه گرفته، به طور كلى شك پس از يقين هرگز و هيچ گاه نقشى ندارد، كه اگر بدن يا لباست در گذشته پاك بوده و اكنون شك دارى كه ناپاك شده يا نه، چنان شكى در مقابل يقين گذشته ات هيچ نقشى ندارد، و اگر هم به عكس در گذشته لباس يا بدنت ناپاك بوده و اكنون شك دارى كه پاكش كرده اى يا نه اين شك نيز هرگز نقشى ندارد، و به همين حساب وضو و غسل و تيمم نيز در مورد برخورد شك و يقين مشمول همين قاعده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید