پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۴۲

اگر شك كنى كه رطوبت بيرون آمده از روى شهوت منى است يا بول، اين‌‌جا واجب است هم وضو بگيرى و هم غسل كنى، زيرا حدثى كه به‌‌وسيله‌‌ى اين رطوبت مشكوك حاصل شده مردد بين حدث كوچك و بزرگ است، كه اگر تنها غسل كنى شايد حدث كوچك بوده كه وظيفه‌‌ات وضو بوده نه غسل، و اگر وضو بگيرى شايد حدث بزرگ بوده و وظيفه‌‌ات غسل بوده نه وضو، بنابراين براى اطمينان به‌‌برطرف شدن حدث هر دوى غسل و وضو واجب است، كه تكليف يقينى مردد ميان اين دو مستوجب برائت يقينى است، و با جمع اين دو حاصل است. مگر در صورتى كه اين رطوبت شبيه به‌‌منى بدون شهوت و يا با شك در شهوت باشد كه اگر قبلاً با طهارت بوده‌‌اى اكنون نه وضو واجب است و نه غسل زيرا شك شما اين‌‌جا مردد ميان دو حدث نيست بلكه تنها حدث مشكوك بول و حدث نامعلوم منى است. زيرا شرط اصلى جنابت كه شهوت است محرز نيست و تنها اين‌‌جا با احتياط مستحب اين رطوبت تطهير مى‌‌شود كه بولش قطعا نجس و منيش در اين صورت مشكوك است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید