پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۴۳

اگر پس از استبراى از منى كه به‌‌وسيله‌‌ى بول كردن انجام مى‌‌شود رطوبتى شبيه منى بيرون آمد كه اطمينان‌‌بخش نيست حكمى ندارد، چنان‌‌كه در بول نيز چنان است كه اگر شك كند بول است يا غير بول اين نيز هيچ‌‌گونه حكمى ندارد. زيرا برمبناى «لا تقف ما ليس لك به‌‌علم» بول بودن در فرض اخير يا منى بودن در فرض اول معلوم نيست و مشمول قاعده طهارت است و اگر هم پيش از استبرا چنان شود در صورت عدم علم نه محكوم به‌‌حكم بول است و نه منى چون هيچ‌‌كدام معلوم نيست*. نهايتا اين‌‌كه در اين‌‌رقم موارد غسل و وضو مستحب است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید