پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۴۹

در استحاضه‌‌ى «كثيره» زياد براى هر نمازى جمع ميان وضو و غسل واجب است مگر آن‌‌كه دو نماز را يك‌‌جا و بدون فاصله بخواند كه يك وضو و غسل كافى است، و در جمع سه وضو و سه غسل براى نماز يوميه واجب است، و بالاخره اگر در سه نوبت نماز همه‌‌اش استحاضه‌‌ى قليله بود حكمش نيز تنها يك وضو براى هر نماز است، و اگر همه‌‌اش استحاضه‌‌ى ميانه بود تنها يك غسل براى نماز صبح افزون بر وضو كافيست و براى نمازهاى ظهرين و عشائين فقط وضو كفايت مى‌‌كند، و اگر استحاضه‌‌ى كثيره بود جمع بين هر دوى وضو و غسل براى هر نمازى لازم است مگر در صورت جمع، و اگر در اين سه نوبت دوگونه و يا سه‌‌گونه استحاضه بود تكليفش نيز برحسب انواع استحاضه مى‌‌باشد. و در هر صورت استحاضه دست‌‌كم حدث اصغر و باطل‌‌كننده‌‌ى وضو است، و استحاضه‌‌ى كثيره كلاً و متوسطه براى نماز صبح مجموعى از دو حدث مى‌‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید