پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۵۵

زنى كه در حال استحاضه كثيره است و احتمال مى‌‌دهد تا پايان وقت نماز، استحاضه‌‌ى او تبديل به‌‌متوسطه و يا قليله يا پاك مى‌‌شود و يا در حال استحاضه‌‌ى متوسّطه است و احتمال مى‌‌دهد تا آخر وقتِ نماز، استحاضه‌‌ى او تبديل به‌‌قليله يا پاك مى‌‌شود، واجب است تا پايان وقتِ نماز صبر نموده و به‌‌حكم استحاضه‌‌ى كم‌‌تر و يا طهارت در آن هنگام عمل نمايد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید