پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۶۷

تمامى آن‌‌چه بر جنب حرام است بر حايض نيز حرام است، به‌‌اضافه‌‌ى عمل جنسى كه چه از پيش و چه از پس حرام است*، بلكه هر نوع تماس شهوانى با زن حائض از ميان ناف تا زانو نيز مشمول اين محدوده است، و اما تماس شهوانى در بقيه اعضاء مانند لمس كردن، بوسيدن و امثال اين‌‌ها گرچه تركش مورد احتياط و مستحب است ولى واجب نيست. و از «قُلْ هوَاَذَىً» در جهت حرمت هرگونه هم بسترى با زن حايض به‌‌دست مى‌‌آيد، كه درمورد هرگونه اذيت و زيانى ديگر هم عمل جنسى با زن حرام است، زيرا «اذىً» مطلق است و ويژگى خاص ندارد چه اذيت براى زن باشد يا مرد و چه هر دو كه حرام‌‌تر است. و چه در حال حيض باشد كه حرمتش دوبعدى است يا در حال حيض نباشد كه به‌‌جهت «اذىً» حرمتش يك بعدى است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید