پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۷۹

اگر عضوى از انسان زنده يا مرده جدا شود چه استخوان باشد و يا گوشت مشتمل بر استخوان و يا گوشت خالص، چنان عضوى حكم خود مرده را دارد، البته به‌‌همان شروط گذشته، و ظاهرا در عضو مرده اشتمال بر استخوان شرط نيست، و اين‌‌جا احتياط بسيار خوب است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید