پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۱۸۳

در صورتى غسل مس ميت واجب مى‌‌شود كه مس او يقينى باشد، و در صورت شك غسل بر او واجب نيست، و اگر شك كند ميتى كه دفن شده با غسل بوده و يا نه، اگر در قبرستان مسلمان‌‌ها و يا به‌‌دست مسلمان‌‌ها و يا در شهر يا محلّه‌‌ى مسلمان‌‌ها به‌‌خاك سپرده شده مقتضاى ظاهر حالش در اين حالات اسلامى اين است كه غسل داده شده، مگر اين‌‌كه بداند بدون غسل دفنش كرده‌‌اند كه در صورت امكان هردوى غسل ميت و مسّ ميت واجب است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید