مسئله ۱۹۷

مسئله ۱۹۷

براى غسل، كفن، نماز و دفن ميّت، مزد گرفتن حرام است مگر براى مستحباتى مانند تلقين ميت يا نماز وحشت و امثال اين‌‌ها.