پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۲۱۰

اگر آب تنها براى برطرف كردن نجاستى از بدن يا لباسش، و يا براى وضو يا غسلش كافى است، اين‌‌جا هم بايستى تيمم كند زيرا وضو يا غسل بدلى دارد كه تيمم است، ولى پاكى لباس و بدن هرگز بدلى ندارد، و واجبى كه بدل دارد هرگز بر واجب بى‌‌بدل مقدم نيست، چنان‌‌كه قرآن کريمو روايات نيز بر اين قاعده گواهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید