مسئله ۲۴

مسئله ۲۴

بر پايه ى آيه ى «و اوحِىَ الَىَّ هذا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ …» (سوره ى انعام، آيه ى ۱۹) شريعت قرآنى ويژه ى تمامى بالغان و مكلفان است، و نخستين گام بلوغ و رسايى، دريافتى ساده و پذيرا از پايه هاى عقيدتى اسلام است به اندازه اى كه مسئوليت آور باشد. و اين بلوغ و رسايى از نظر روحى و جسمى مراحلى گوناگون دارد: