مسئله ۴۰۵

مسئله ۴۰۵

اول كسانى كه هيچ عذرى براى ترك روزه ندارند كه اين‌‌ها به‌‌هيچ‌‌وجه نمى‌‌توانند روزه را ترك كنند چه در وطن و چه در هر سفرى.