مسئله ۴۰۷

مسئله ۴۰۷

سوم كسانى كه به‌‌علت ضعف و ناتوانى گرچه روزه آن‌‌ها را بيمار نمى‌‌كند ولى طاقتشان را طاق مى‌‌كند و روزه برايشان حرجى است كه برحسب نص قرآنى «وَ عَلَى الَّذينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكينٍ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۴) «و بر كسانى كه طاقت روزه گرفتن را ندارند كافى است براى هر روز يك بى‌‌نوا را سير كنند، و اگر با همين طاقت‌‌فرسايى روزه را ـ كه اكنون براى آن‌‌ها مستحب است و نه واجب ـ بگيرند چه بهتر، و روزه گرفتن براى شما ـ ناتوانان ـ بهتر است اگر بدانيد».