مسئله ۵۱۳

مسئله ۵۱۳

در معامله‌‌ى نسيه واجب است زمان پرداخت پول تعيين شود چنان كه آيه‌‌ى دين «إذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ…»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۸۲) اصولاً دين را مشروط به‌‌وقت معين كرده چه قرض باشد و چه معامله‌‌ى نسيه كه قيمت را بدهكار مى‌‌شود، يا سلف و يا نسيه‌‌ى طرفينى.