مسئله ۵۱۵

مسئله ۵۱۵

در رأس مدت مقرر طلبكار حق دارد طلب خود را مطالبه كند، كه اگر بدهكار بتواند واجب است پرداخت كند، و در صورتى كه نتواند واجب است به‌‌اندازه‌‌اى كه بتواند پرداخت كند به‌‌او مهلت داده شود كه «وَ إنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٌ»(سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۲۸۰) اگر بدهكار تنگ‌‌دست است بايستى به‌‌او تا هنگامى كه تنگدست است ـ در صورت امكان ـ مهلت داد، و نيز مى‌‌تواند در صورتى كه جنس موجود است و فروشنده هم نيازمند است معامله را برهم زند.