مسئله ۵۱۹

مسئله ۵۱۹

اگر بستانكار بخواهد پيش از مدت مقرر طلب خود را با كم كردن بخشى از آن دريافت كند، چنان‌‌چه به‌‌رضايت خود اوست و نه قراردادِ بدهكار اشكالى ندارد، ولى اگر بدهكار در مقابل مدت باقى مانده مطالبه‌‌ى مبلغى بكند ربا و حرام است مگر به‌‌حساب تورم آينده.