پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۵۳

خون حيوانات حرام گوشت به طور كلى نجس و خوردنش حرام است، و خون غير حيوان به طور كلى پاك است و حلال مى باشد، و تنها خون حيوانات حلال گوشتى كه خون جهنده دارند دو بخش است، نخست خونى كه با كشتن شرعى و يا زخمى كردن حيوان بطور طبيعى و متعارف از بدنش خارج مى شود كه برحسب نص قرآن «دَماً مَسْفُوحاً» (سوره ى انعام، آيه ى 145): خونى است ريخته شده، كه نجس و خوردنش حرام مى باشد، و دومى خون هايى كه پس از كشته شدن شرعى به طور معمول در بدن حيوان مى ماند كه هم پاك و هم خوردنش حلال است، زيرا «دَماً مَسْفُوحاً» حرمت را در انحصار خون ريخته شده نهاده، امّا خون هاى ناريخته كه هم چنان و بطور معمول در بدن حيوان مى مانند خوردنشان حلال و به طريق اولى پاك مى باشند، و بالاخره ما هرگز دليلى از كتاب و سنت بر نجاست و يا حرمت هر خونى به طور عموم نداريم، و تنها حرمت و نجاست در انحصار «دَماً مَسْفُوحاً» است و بس. روى اين اصل خونى كه احياناً در تخم مرغ است پاك و حلال است . زيرا خون ريخته شده ى حيوان نيست، و تنها خون بودن هم كافى براى نجاست و يا حرمت نمى باشد، و بلكه اصلًا اين خون، خون حيوان نيست. و تمام خون هاى غير حيوانى هم پاك و حلال است مانند خون هايى كه در آزمايشگاه ها ساخته مى شود، و يا از برخى درخت ها در عاشورا فرو مى ريزد. خون هاى درونى بدن هم محكوم به نجاست نيستند، بر اين مبنى چنان چه سوزن و يا آمپول وارد بدن انسان شود و بيرون آيد هرگز نجس نخواهد بود، و خونى هم كه احياناً از دهان يا بن دندان ها ريزش مى كند مگر اين كه با آب دهان مخلوط شده و از ميان رفته نيز پاك و حلال است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید