پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله‌العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

مسئله ۵۵

ز جمله احكام خون هاى نجس اين است كه- مانند تمامى نجاسات- اگر در بدن و يا لباسى كه به اندازه پوشش عورتين است باشد، بايستى براى نماز و احرام تطهير و يا كنار گذارده شود، ولى خون اگر به اندازه ى يك درهم (كه در زمان ما تقريباً به اندازه ى يك سكه دو ريالى است)، باشد كلًا براى نماز اشكالى ندارد، ساير نجاسات هرگز استثنايى در اين مورد ندارند، چنان كه ظاهراً در خون نجس العين و حيوانات حرام گوشت و خون حيض و نفاس و استحاضه نيز چنان استثنايى مسلم نيست، و قاعده ى حرمت همراه داشتن نجاست در نماز و احرام شامل تمامى اين ها مى باشد، و تنها خون انسان و حيوانات حلال گوشت به اندازه ى يك درهم و خون زخم و جراحت بدن كلًا مستثنى است، گرچه قدر مسلم استثناى خون زخم و جراحت مادامى است كه بهبودى نيافته، و شستن آن ها موجب مشقت و حرج باشد، كه در غير اين موارد هم چنان ممنوع اند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید