مسئله ۵۷۳

مسئله ۵۷۳

اگر پولى را كه قرض كرده به‌‌هنگام پرداخت ارزشش كم‌‌تر يا بيشتر شده باشد در صورت اول همان را بايد با جبران خسارت بپردازد، و در صورت دوم عكس صورت اول است، كه بايد همان مبلغ را نسبت به‌‌ارزش يوم الاداء بپردازد ، زيرا آن‌‌چه را گرفته ارزش است گرچه نماينده‌‌اش اسكناس و يا چيز ديگرى باشد.
مثلاً اگر چند هزار تومان كه اكنون به‌‌ارزش پنج گرم طلا است به‌‌مدت يك‌‌سال قرض داد و در سر رسيدش به‌‌ارزشى كم‌‌تر از پنج گرم طلاست اين‌‌جا بايستى خسارت را جبران كند، يعنى قيمت همان پنج گرم طلا را بپردازد ، زيرا چيزى كه داده در اصل ارزش بوده و اسكناس نماينده و حواله‌‌اى از ارزش است و بس، و نيز در زمينه‌‌ى عكسش بايد تورمش جبران گردد.