مسئله ۵۸۰

مسئله ۵۸۰

وظيفه‌‌ى شرعى است كه اگر كسى به‌‌شما قرض‌‌الحسنه‌‌اى داده، چنان‌‌چه با آن پول معامله‌‌اى كردى و سودى شايسته و افزون بر نيازت بردى بخشى را هم به‌‌صاحب پول بپردازى و نيز اگر در آينده از شما قرض خواست، به‌‌همان اندازه يا بيشتر در صورت امكان و توان به‌‌او بپردازى، زيرا «اِذا حُيّيتُمْ بِتَحيَّةٍ فَحَيّوا بِاَحْسَنَ مِنْها اَوْ رُدُّوها»(سوره‌‌ى نسا، آيه‌‌ى ۸۶) كه در برابر تحية: شاد باش و زنده باش، يا هر تعارفى، بايد بهتر و يا لااقل مانندش را بپردازى*.