مسئله ۵۸۴

مسئله ۵۸۴

چون گروگان امانتى است نزد وام گيرنده، وى حق هيچ‌‌گونه تصرفى در آن ندارد، الاّ در صورتى‌‌كه مالك اجازه تصرفى را به‌‌او بدهد، زيرا گروگان مورد معامله‌‌اى قرار نگرفته تا از حد تصرف مالكش بيرون رود، و روى اين اصل مالك مى‌‌تواند هرگونه تصرفى در گروگان خود بكند، مگر در صورتى كه از حالت گروگانى بيرون رود مثلاً خانه‌‌اى كه به‌‌عنوان گروگان نزد شما گذارده حق تعمير و سركشى و امثال اين اعمال را دارد لكن حق فروش خانه يا سكونت يا اجاره دادن آن‌‌را بدون اذن شما ندارد.