مسئله ۵۸۵

مسئله ۵۸۵

اگر گرو گيرنده با گرو دهنده شرط كند كه با دادن وام حق دارد در گروگان تصرف كند اين خود ربايى آشكار و حرام است، و روى اين اصل بسيارى از رهن‌‌ها باطل و حرام مى‌‌باشد مگر در صورت مضاربه‌‌اى عادلانه.