مسئله ۵۹۱

مسئله ۵۹۱

اگر كسى مال خود را نزد شما به‌‌امانت سپارد و شما هم در صورت توان نگهدارى آن را بپذيرى واجب است در نگهبانى آن كوشا باشى و هم‌‌چون مال خود آن را حفظ كنى و در وقت مقرر آن را به‌‌صاحبش بازگردانى كه «إنَّ اللّه‌‌ يَأمُرُكُمْ أنْ تُؤدُّوا الأماناتِ إلى أهلها»(سوره‌‌ى نسا، آيه‌‌ى ۵۸) «خدا به‌‌شما امر مى‌‌كند كه امانت‌‌ها را به‌‌صاحبانش برگردانيد» و نيز «لا تَخُونُوا أماناتِكُمْ»(سوره‌‌ى انفال، آيه‌‌ى ۲۷) «در امانتهاى خود خيانت نكنيد» و چون پذيرفتن امانت احسانى است به‌‌صاحب مال، بنابراين «ما عَلَى الُْمحْسِنينَ مِنْ سَبيلِ»(سوره‌‌ى توبه، آيه‌‌ى ۹۱) راه پرداخت عوض را بر امانت دار بسته، كه اگر بدون كوتاهى و با كاردانى و شايستگى اين امانت تلف يا ناقص شود مالك حق ندارد عوضش را از او بگيرد.