مسئله ۶۰۷

مسئله ۶۰۷

اجاره‌‌بها هم‌‌چون بهاى جنس مورد خريد و فروش، بايستى عادلانه باشد كه در غير اين صورت ربا و حرام است، وگرچه به‌‌اصطلاح ربايش نگويند ولى اين خود عين مفت‌‌خوارى است و مشمول آياتى مانند:«لا تأكُلُوا أمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلْ» (سوره‌‌ى بقره، آيه‌‌ى ۱۸۸) و آيات ربا است.