مسئله ۶۱۷

مسئله ۶۱۷

مبلغى را كه موكل به‌‌عنوان حق‌‌الوكاله مقرر كرده اگر عادلانه و دور از گول‌‌خوردگى و كلاه‌‌بردارى باشد تنها همان مبلغ برعهده‌‌ى اوست و زياد و كم هم نمى‌‌شود و اگر هم مبلغى معين نشد وكيل به‌‌اندازه‌‌اى كه عرفا حق دارد مى‌‌تواند مطالبه كند، و تنها در صورتى وكيل حق مطالبه‌‌ى حق وكالت ندارد كه يا صريحا حق خود را ـ بدون سفاهت ـ اسقاط نمايد، و يا ظاهر جريان جورى است كه مى‌‌نمايد مجانا كار اين وكالت را آغاز كرده است.