مسئله ۶۳۳

مسئله ۶۳۳

و نه تنها اين‌‌ها، بلكه هر عيبى كه برخلاف مبناى عقد باشد موجب اختيار فسخ يا طلاق براى طرف مقابل است، و زن در صورت معيوب بودنى كه موجب اختيار فسخ از ناحيه مرد است استحقاق مهريه‌‌ى مقرره را ندارد و تنها اگر عمل جنسى با او انجام شده حق مهرالمثل براى او ثابت است و بس.
و از جمله عيب‌‌هايى كه موجب اختيار فسخ يا طلاق است اعتيادى است زندگى برانداز، يا ندادن نفقه يا نداشتن اخلاقى زندگى‌‌ساز و اصولاً هرگونه عسر و زيانى كه غيرقابل تحمل است.