مسئله ۶۳۶

مسئله ۶۳۶

مادران اعم‌‌اند از مادران بى‌‌واسطه و يا مادرانِ مادران يا مادران پدران هر چند واسطه زياد باشد، و هم‌‌چنين دختران كه تمامى دختران بى‌‌واسطه و باواسطه چه نواده‌‌هاى پسرى و چه دخترى را شامل است.
و نيز دختر خواهر و دختر برادر كه تمامى سلسله‌‌ى نواده‌‌هاى خواهران و برادران را دربر مى‌‌گيرد.
هم‌‌چنين عمه‌‌ها و خاله‌‌ها كه چه عمه و خاله‌‌ى بلاواسطه‌‌ى خودتان، و چه عمه و خاله‌‌ى پدر يا مادرتان كه مقصود خواهر پدر يا جد هرچه بالا رود و خوهر مادر يا مادربزرگ‌‌ها هرچه بالا روند، همگى اين‌‌ها بر شما به‌‌همان جريان كلى و عمومى كه برشمرديم حرامند*.