مسئله ۶۴۱

مسئله ۶۴۱

ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده‌‌ى زن در صورتى جايز است كه زن اجازه دهد وگرنه اين ازدواج هم در عين صحتش حرام است تا چه رسد به‌‌مادونش مانند ازدواج با زنى كه با برادرش نعوذباللّه‌‌ عمل لواط انجام شده كه اين ازدواج هم گرچه مرجوع است اما حرام نيست. و بالاخره تمامى زنانى كه برخلاف آيه، تحريم شده‌‌اند مادونِ زنان شوهر دارند كه آن‌‌ها هم به‌‌هرحال حرامند مگر با طلاق از ناحيه شوهرانشان. و ديگر محرمات ذاتى كه برشمرده‌‌اند برخلاف «وَ أحِلَّ لَكُمْ ما وَراء ذلِكُمْ» است. زيرا محرمات ذاتى تنها همان‌‌ها است كه در قرآن کريم ذكر شده‌‌اند*.