مسئله ۶۶۱

مسئله ۶۶۱

چنان‌‌كه مرد حق ندارد برخلاف حقوق زناشويى عمل كند كه به‌‌اصطلاح ناشز خواهد بود، زن نيز چنان حقى را ندارد كه او هم ناشزه خواهد شد، و نشوز در جمع به‌‌معنى شانه خالى كردن از حقوق حقه‌‌اى است كه برعهده‌‌ى هر كدام از همسران در برابر ديگرى است.