مسئله ۶۶۲

مسئله ۶۶۲

زن ـ همانند مرد ـ حق دارد هر كارى كه برخلاف شؤون زناشويى نيست در داخل و خارج خانه انجام دهد، و نه اين‌‌كه مانند برده و اسير گوش به‌‌فرمان باشد كه حكم كر شو، خر شو و كور شو بر او اجرا گردد، پس اگر به‌‌مقتضاى ايمان و نيازهاى مشروعش از خانه بيرون رود و مورد اطمينان باشد كه دست‌‌خوش ناپاكى و انحراف عقيدتى يا جنسى و يا اخلاقى يا اقتصادى نمى‌‌گردد، در اين صورت مرد حق ندارد او را از چنان رفت و آمدى باز دارد، و به‌‌عكس اگر مرد در اثر بعضى رفت و آمدها دچار يكى از اين انحرافات شود زن حق دارد به‌‌عنوان نهى از منكر ـ به‌‌ويژه دفاع از حقوق همسريش ـ مانع چنان رفت و آمدهايى گردد.